Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
M
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm - Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)
Đại Học, Liên kết Quốc tế , Đài Loan (Taiwan) , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 330,000 VNĐ/tháng , 02 năm học tại Việt Nam, 02 năm học tại Đài Loan. Học phí học tại Đài Loan: 2.000USD/năm
Học phí: 47,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D10
Điểm chuẩn 2021: 16.0 - 18.0 điểm
Logo
M
Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực - Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 330,000 VNĐ/tháng
Học phí: 19,080,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12
Điểm chuẩn 2021: 17.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,085,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D08
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Hộ sinh - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (NDUN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 14,184,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D01, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 19.0 - 19.5 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Thành Đông (THANHDONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, C03, C04
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Y Dược TpHCM (UMP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 24.0 điểm
Logo
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,240,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng học - Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 84 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,300,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D01, D08
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Thăng Long (THANGLONG)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00
Điểm chuẩn 2021: 20.35 điểm
Logo
Y tế công cộng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (NDUN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 14,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D01, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 17.0 - 19.5 điểm