Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Hướng dẫn thanh toán

Kính thưa quý khách hàng.

Sau khi tìm hiểu và chọn lựa www.tuyensinhhot.com làm kênh truyền thông tuyền sinh cho đơn vị của mình. Quý trường chọn lựa các gói để cộng tác với tuyensinhhot.com thông qua hợp đồng truyền thông. quảng cáo hoặc cộng tác tuyển sinh. Việc thanh toán dựa vào điều khoản trong hợp đồng và thanh toán qua tài khoản ngân hàng ACB của công ty.