Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Đồ họa kiến trúc - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ
Học phí: 14,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ
Học phí: 14,100,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, A02, C01, C06
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Kiến trúc - Trường Đại học xây dựng Miền Tây (MTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: V00, V01, V02, V03
Điểm chuẩn 2021: 13.0 - 18.0 điểm