Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (DONGAN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 350,000 VNĐ/tháng
Học phí: 15,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà (CYK)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A01, B08, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Điều dưỡng: - Trường Đại học Cửu Long (MKU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, A02, B03, D08
Điểm chuẩn 2021: 6.5 điểm
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn (NSG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 350000 VNĐ/tháng
Học phí: 9,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, B08
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (MCC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Cao đẳng hộ sinh - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ
Học phí: 18,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, A02, B03, C02, C06, C08, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM (PasTeur)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng
Học phí: 11,360,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Hộ sinh - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (NDUN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 14,184,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: B00, D01, D07, D08
Điểm chuẩn 2021: 19.0 - 19.5 điểm
Logo
Hộ sinh - Trường Cao đẳng y dược Sài Gòn (YDSG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Điều Dưỡng - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 21,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, B01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 18.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm